Temporal Spin

Hi! I’m Rhian and the owner of Temporal Spin.
I was born in South Wales, raised in Mid Wales and my husband is from North Wales. I live not far from Aberystwyth and I’m a mum to a cheeky little 3 year old. Temporal Spin began in 2016 after I gave up work to care for my son. It was the push I needed to follow my dream of setting up my own creative business. I have a Masters degree in Fine Art and working in an office all day wasn’t quite floating my creative boat.
The name Temporal Spin came about because I love spinning my own yarn as well as being a complete sci-fi geek. All my yarns are inspired by various fandoms from Doctor Who to Star Trek, Red Dwarf, Star Wars and many more. My business is run from home and I dye in my small kitchen all while juggling looking after my 3 year old and trying not to trip over the dog or one of our two cats.

Helo, enw fi yw Rhian a fi yw perchennog Temporal Spin
Yn wreiddiol o Dde Cymru, cefais fy magu yn y Canolbarth a dwi’n briod i Ogleddwr. Dwi’n byw ddim yn bell o Aberystwyth ac yn fam i hogyn bach direidus tair mlwydd oed. Dechreuodd Tempral Spin yn 2016 pan gorffenais i gwaith i edrych ar ol fy mab. Dyna oedd y hwb roedd angen arnaf i dilyn fy mreuddwyd o dechrau busnes creadigol fy hunan. Mae gennyf gradd meister mewn Celf, felly doedd gweithio mewn swyddfa ddim yn teimlo fel defnydd dda o’n sgiliau.
Daeth yr enw Temporal Spin allan o fy nghariad o nyddu gwlan fy hunan a gan fy mod yn ‘geek’ go iawn. Mae pob un o’m gwlanoedd wedi eu hysbridoli gan ‘fandom’s’ wahanol o Doctor Who i Star Trek, Red Dwarf, Star Wars a llawer mwy. Rwyf yn rhedeg y busnes o adref a dwi’n lliwio yn fy nghegin fach tra fy mod yn edrych ar ol fy mhlentyn a thrio osgoi baglu dros y ci neu un o’r cathod.

Showing all 3 results

Showing all 3 results